Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  07/06/2021 00:00        

Kế hoạch về việc Rà soát, đăng ký, điều chỉnh danh mục thủ tục hành chính, quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính năm học 2021 - 2022 của Trường Đại học Khánh Hòa

Kế hoạch về việc Rà soát, đăng ký, điều chỉnh danh mục thủ tục hành chính, quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính năm học 2021 - 2022 của Trường Đại học Khánh Hòa

Nhấp vào đây để xem chi tiết

 
Phòng Hành chính - Quản trị thiết bị