Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng  ❯ Phòng Kế hoạch - Tài Chính

Quy trinh 1: Tạm ứng, Thanh - Quyết toán

05/01/2019
Quy trinh 1: Tạm ứng, Thanh - Quyết toán
Mục tiêu chất lượng
05/01/2019

Mục tiêu chất lượng

Kết luận thanh tra: Về việc thanh tra tài chính Trường Đại Học Khánh Hòa
25/09/2018

KẾT LUẬN THANH TRA: Về việc thanh tra tài chính Trường Đại Học Khánh Hòa

Công khai quyết toán ngân sách 2017
28/08/2018

Công khai quyết toán ngân sách 2017

Công khai thực hiện các dự án giai đoạn 2016-2020
28/08/2018

Công khai thực hiện các dự án giai đoạn 2016-2020

|<<    <   
12[3]
   >    >>|
Phòng Kế hoạch - Tài chính