Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng  ❯ Phòng Kế hoạch - Tài Chính ❯ Chi tiết tin
       
  20/06/2019 16:14        

NHÂN SỰ

TỔ CHỨC NHÂN SỰ

STT HỌ VÀ TÊN NHIỆM VỤ ĐIỆN THOẠI EMAIL
1 Phạm Hoàng Đức Phụ trách phòng, Công tác kế hoạch 0906.469.779 phamhoangduc@ukh.edu.vn
2 Võ Thị Như Ý Kế toán trưởng, Phụ trách công tác Tài chính- Kế toán 0935.903.498 vothinhuy@ukh.edu.vn
3 Nguyễn Lâm Duy Kế toán thanh toán nguồn ngân sách nhà nước 0399.181.990 nguyenlamduy@ukh.edu.vn
4 Ứng Thị Nhàn Kế toán nguồn học phí 0963.685.718 ungthinhan@ukh.edu.vn
5 Nguyễn Thị Tho Kế toán tổng hợp, Kế toán cung ứng dịch vụ 0904.363.469 nguyenthitho@ukh.edu.vn
6 Huỳnh Thị Loan Trinh Kế toán tiền lương, các khoản trích theo lương, thuế thu nhập cá nhân 0978.077.921 huynhthiloantrinh@ukh.edu.vn
7 Đặng Thị Thanh Hương Thủ quỹ 0908.796.665 dangthithanhhuong@ukh.edu.vn

 

 
Phòng Kế hoạch - Tài chính