Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng  ❯ Phòng Quản lý Khoa học

Thông tin đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên Trường Đại học Khánh Hoà năm học 2020-2021

30/10/2020
Thông tin đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên Trường Đại học Khánh Hoà năm học 2020-2021
Quyết định về việc triển khai các đề tài NCKH của sinh viên năm học 2020-2021
29/10/2020

Quyết định về việc triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2020-2021

Thông báo số 3 v/v Tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế năm 2020
26/10/2020

Thông báo số 3 về việc Tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế năm 2020 "Giáo dục Pháp - Việt cuối thế kỷ XIX đến giữ thế kỹ XX"

Thông báo về việc tổ chức cuộc thi ICT năm 2020
05/10/2020

Thông báo về việc tổ chức cuộc thi ICT năm 2020 dành cho các học viện, nhà trường, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà

Hội thảo chuyên đề "Giải pháp xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch đặc thù tỉnh Khánh Hoà"
25/09/2020

Hội thảo chuyên đề "Giải pháp xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch đặc thù tỉnh Khánh Hoà"

Chương trình Hội thảo chuyên đề
18/09/2020

Chương trình Hội thảo chuyên đề "Giải pháp xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch đặc thù tỉnh Khánh Hoà"

Thông báo và thư mời tham dự Hội thảo chuyên đề
11/09/2020

Thông báo và thư mời tham dự Hội thảo chuyên đề "Giải pháp xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch đặc thù tỉnh Khánh Hoà"

Phòng quản lý khoa học