Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng  ❯ Phòng Quản lý Khoa học

Thông báo Hội thảo Quốc gia Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế

23/06/2020
Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Quốc gia Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần thứ VI
Thư mời viết bài Hội thảo khoa học Quốc tế "Đào tạo quan hệ lao động trong kỷ nguyên kinh tế số"
29/05/2020

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học Quốc tế "Đào tạo quan hệ lao động trong kỷ nguyên kinh tế số"

Thư mời, Thông cáo Báo chí và Diễn văn Khai mạc Triển lãm Mỹ thuật
15/05/2020

Thư mời, Thông cáo Báo chí và Diễn văn Khai mạc Triển lãm Mỹ thuật

Thư mời tham dự kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2020
15/05/2020

Thư mời tham dự kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2020

Kế hoạch Tổ chức ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2020
23/04/2020

Kế hoạch Tổ chức ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2020

Xét duyệt thuyết minh đề tài "Giải pháp nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học ứng dụng của giảng viên Trường Đại học Khánh Hòa"
26/02/2020

Xét duyệt thuyết minh đề tài cấp cơ sở "Giải pháp nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học ứng dụng của giảng viên Trường Đại học Khánh Hòa"

Quyết định V/v phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2020 được hỗ trợ kinh phí sự nghiệp khoa học tỉnh
10/01/2020

Quyết định V/v phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2020 được hỗ trợ kinh phí sự nghiệp khoa học tỉnh

Kế hoạch tổ chức Hội thảo "Hiện trạng và các vấn đề đặt ra cho xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch đặc thù tỉnh Khánh Hòa"
06/01/2020

Hội thảo chuyên đề "Hiện trạng và các vấn đề đặt ra cho xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch đặc thù tỉnh Khánh Hòa" 

Phòng quản lý khoa học