Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng  ❯ Phòng Quản lý Khoa học ❯ Chi tiết tin
       
  11/09/2020 00:00        

Thông báo và thư mời tham dự Hội thảo chuyên đề

Thông báo và thư mời tham dự Hội thảo chuyên đề "Giải pháp xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch đặc thù tỉnh Khánh Hoà":

 
Phòng Quản lý Khoa Học