Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng  ❯ Phòng Quản lý Khoa học ❯ Chi tiết tin
       
  25/09/2020 15:11        

Hội thảo chuyên đề "Giải pháp xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch đặc thù tỉnh Khánh Hoà"

    Trong khuôn khổ thực hiện đề tài Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh “Phát triển sản phẩm du lịch đặc thù tỉnh Khánh Hoà”, sáng ngày 22 tháng 9 năm 2020 Trường Đại học Khánh Hoà đã tổ chức Hội thảo chuyên đề “Giải pháp xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch đặc thù tỉnh Khánh Hòa”. Tham dự Hội thảo có Ông Trần Việt Trung – Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hoà; TS. Lê Thành Vinh – Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Văn hoá Thể thao và Du lịch; PGS.TS. Phạm Trung Lương – Phó chủ tịch Hiệp hội Đào tạo du lịch Việt Nam; Ông Trần Minh Đức – Chi hội trưởng Chi hội Lữ hành Nha Trang; Ông Nguyễn Đức Tân – Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang; Cùng các đại biểu đến từ Phòng Quản lý khoa học thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hoà, Phòng Du lịch thuộc Sở Du lịch Khánh Hoà; Phòng Truyền thông Giáo dục cộng đồng thuộc Viện Hải dương học Nha Trang; Công ty Sea Life; Hiệp hội du lịch Nha Trang; Làng nghề Trường Sơn; Di tích Tháp bà Ponagar. Về phía Trường Đại học Khánh Hoà có PGS.TS. Lê Thị Phương Ngọc – Phó Hiệu trưởng Nhà trường, TS. Phan Quốc Thông – Phụ trách Phòng QLKH; Cùng các cán bộ giảng viên đang giảng dạy và nghiên cứu du lịch của Nhà trường.

Các đại biểu tham dự Hội thảo

    Trong khoảng thời gian từ 7h30 đến 11h30, dưới sự chủ trì của PGS.TS. Phạm Trung Lương, Hội thảo đã nghe báo cáo và thảo luận, trao đổi 3 chuyên đề gồm chuyên đề thứ nhất (CĐ5): Xác định thị trường mục tiêu phù hợp với các đặc điểm “cầu” đối với sản phẩm du lịch đặc thù của tỉnh Khánh Hòa; chuyên đề thứ hai (CĐ6): Chiến lược marketing đối với các thị trường du lịch mục tiêu bao gồm thị trường hiện có và thị trường tiềm năng; chuyên đề thứ thứ ba (CĐ7): Các giải pháp xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch đặc thù cho phát triển du lịch bền vững tỉnh Khánh Hoà. Các đại biểu tham dự đã thảo luận sôi nổi xung quanh cac vấn đề về hệ thống sản phẩm du lịch hiện nay ở Khánh Hoà đã được định vị cần làm rõ thêm thực trạng các sản phẩm này đã đạt được ở mức độ nào để qua đó xây dựng các sảm phẩm du lịch mới đặc trưng, hấp dẫn hơn với khách du lịch; Đánh giá thực trạng công tác marketing cho sản phẩm du lịch hiện nay ở Khánh Hoà đã và đang triển khai như thế nào? Từ đó xây dựng chiến lược marketing phù hợp với đặc trưng của sản phẩm du lịch mà đề tài đang hướng đến; Hệ thống giải pháp xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch Khánh Hoà cần có giải pháp chung và giải pháp cụ thể trong đó các giải pháp phải gắn với thực tiễn của địa phương Khánh Hoà để các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch làm căn cứ xây dựng kế hoạch và chính sách phù hợp với thực tiển phát triển sản phẩm du lịch của Khánh Hoà. Kết quả của Hội thảo đã giúp chủ nhiệm và các thành viên thực hiện đề tài làm rõ được nhiều vấn đề liên quan đến cơ sở khoa học của việc xác định thị trường mục tiêu; chiến lược marketing và đặc biệt là hệ thống giải pháp để xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch đặc thù tỉnh Khánh Hoà.

Thảo luận – Trao đổi tại Hội thảo
Các đại biểu tham dự Hội thảo chụp hình lưu niệm

 

 
Phòng Quản lý Khoa Học