Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng  ❯ Phòng Quản lý Khoa học ❯ Chi tiết tin
       
  30/10/2020 09:53        

Thông tin đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên Trường Đại học Khánh Hoà năm học 2020-2021

          Thực hiện Kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2020-2021, Trường Đại học Khánh Hoà đã tổ chức cho sinh viên tiến hành đăng ký, xét duyệt thuyết minh đề cương cho các đề tài thuộc các lĩnh vực Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa học Tự nhiên và Công nghệ; Du lịch; Ngoại ngữ; Triết học. Tất cả các đề tài đăng ký và xây dựng đề cương đều được Hội đồng xét duyệt đề cương đánh giá cao về sự sáng tạo trong việc lựa chọn vấn đề nghiên cứu, xác định đúng mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài, các phương pháp nghiên cứu mà sinh viên/nhóm sinh viên đề xuất phù hợp với năng lực và điều kiện thực tế để triển khai đề tài. Cấu trúc chương, mục và dự kiến các nội dung thực hiện theo tiến độ thời gian logic, phù hợp với kế hoạch học tập của năm học.

         Kết quả có 21 đề tài do 36 sinh viên thực hiện được phê duyệt triển khai theo Quyết định số 843/QĐ-ĐHKH ngày 22 tháng 10 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hoà. So với các năm trước đây, năm học 2020-2021 số lượng đề tài đặng ký và được phê duyệt tăng lên, số lượng sinh viên tham gia trong các đề tài nhiều hơn, chất lượng đăng ký thông qua việc viết đề cương nghiên cứu cũng được nâng lên đáng kể, lĩnh vực nghiên cứu trong các đề tài của sinh viên cũng đa dạng hơn, trong đó có 10 đề tài thuộc lĩnh vực khoa học Xã hội và Nhân văn; 3 đề tài thuộc lĩnh vực Du lịch; 7 đề tài thuộc lĩnh vực Ngoại ngữ; 1 đề tài thuộc lĩnh vực Triết học.

         Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sẽ giúp sinh viên phát huy tính năng động, sáng tạo, khả năng nghiên cứu khoa học độc lập, nâng cao năng lực tự học; góp phần tạo ra tri thức, sản phẩm mới cho xã hội; tạo điều kiện để sinh viên có cơ hội giao lưu, học tập, trao đổi kiến thức. Kết quả tạo ra từ hoạt động nghiên cứu khoa học sẽ là hành trang và là tư liệu khoa học để các em đăng ký và thực hiện thành công khóa luận tốt nghiệp cuối khoá hoặc làm tốt công tác nghiên cứu ở các vị trí việc làm sau khi ra trường.

 
Phòng Quản lý Khoa Học