Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng  ❯ Phòng Quản lý Khoa học ❯ Chi tiết tin
       
  08/12/2020 10:30        

Thông báo tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh

Trường Đại học Khánh Hòa tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh do ThS. Phan Thị Hải Yến làm Chủ nhiệm
Tên đề tài: “Phát triển sản phẩm du lịch đặc thù tỉnh Khánh Hòa”
Chuyên ngành: Khoa học XH&NV
Mã số: ĐT-2018-599-CT
Thời gian: 7h30, ngày 22 tháng 12 năm 2020
Địa điểm: Phòng họp 1, Trường Đại học Khánh Hòa, Số 01, Nguyễn Chánh, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

Trân trọng kính mời Quý vị quan tâm đến dự.

 
Phòng Quản lý Khoa Học