Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng  ❯ Phòng Quản lý Khoa học ❯ Chi tiết tin
       
  22/12/2020 15:54        

Thư mời dự hợp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp tỉnh

Thư mời dự hợp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp tỉnh "Phát triển sản phẩm du lịch đặc thù tỉnh Khánh Hoà":

 
Phòng Quản lý Khoa Học