Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng  ❯ Phòng Quản lý Khoa học ❯ Chi tiết tin
       
  31/12/2020 22:41        

Thông tin hoạt động Khoa học & Công nghệ của Giảng viên năm học 2020-2021

Năm năm kỷ niệm ngày thành lập Trường Đại học Khánh Hòa, là một bước ngoặc, một chặng đường rất ngắn để toàn thể Cán bộ Giảng viên trường Đại học Khánh Hoà phải luôn luôn nổ lực xây dựng, triển khai và ứng dụng đáp ứng tốt hơn cho nhu cầu tuyển dụng ngày càng khắt khe của các doanh nghiệp hôm nay, vì thế toàn thể Cán bộ Giảng viên đã xác định đúng nhiệm vụ của Giảng viên bậc Đại học là cần phải nâng cao năng lực về nghiên cứu khoa học vì chính khoa học là thước đo năng lực chuyên môn của Giảng viên, đây chính là nhiệm vụ trọng tâm cực kỳ quan trọng để đánh giá bước đi của trường Đại học Khánh Hòa nhằm nâng cao vị thế của Nhà trường trong Tỉnh và cả nước.

Để đạt được vị thế ấy, toàn thể Cán bộ Giảng viên đã nổ lực nghiên cứu, tìm tòi, đánh giá và rút kinh nghiệm trong những năm tiếp theo về chất lượng đào tạo, điều này cho thấy rằng trong năm học 2020-2021 qua ba đợt đăng ký, xét duyệt thuyết minh đề cương đã có được 27 đề tài Khoa học & Công nghệ đã được phê duyệt và giao nhiệm vụ thực hiện theo QĐ số 457/QĐ-ĐHKH ngày 22 tháng 12 năm 2020;  QĐ số 952/QĐ-ĐHKH ngày 4 tháng 12 năm 2020 và QĐ số 1048/QĐ-ĐHKH ngày 24 tháng 12 năm 2020 trong đó có 10 đề tài và 17 TLTK ở các đơn vị như sau: Phòng Quản lý Khoa học triển khai 3 đề tài; Khoa Khoa học tự nhiên & công nghệ 1 đề tài, 3 tài liệu tham khảo và 1 giáo trình lưu hành nội bộ; Khoa Du lịch 2 đề tài 3 Tài liệu tham khảo; Khoa Ngoại ngữ 3 đề tài; Khoa Sư phạm 1 đề tài 2 Tài liệu tham khảo; Khoa Nghệ thuật 5 Tài liệu tham khảo; Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn 1 Tài liệu tham khảo; Khoa Lý luận Cơ bản 1 Tài liệu tham khảo. và Trung tâm công nghệ Thông tin & Mỹ thuật ứng dụng 1 tài liệu tham khảo. Ngoài ra còn có 1 đề tài được triển khai cấp cơ sở, kinh phí do Tỉnh cấp thuộc về đơn vị khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn.


Hội đồng xét duyệt đề tài NCKH năm 2020

Các chủ nhiệm đề tài, giáo trình và tài liệu tham khảo đã xác định đúng mục đích, đối tượng, phương pháp nghiên cứu, đánh giá lại quá trình dạy học và bổ sung nội dung mới đáp ứng trong quá trình đào tạo, điều phối được ý nghĩa lý luận và thực tiễn, đặc biệt áp dụng  trực tiếp vào giảng dạy.

 
Phòng Quản lý Khoa Học