Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng  ❯ Phòng Quản lý Khoa học ❯ Chi tiết tin
       
  25/03/2021 12:50        

Thư mời viết bài đăng tạp chí Khoa học Đại học Quốc Tế Hồng Bàng

Thư mời viết bài đăng tạp chí Khoa học Đại học Quốc Tế Hồng Bàng số 16 (Tiếng Việt) và số 2
(Tiếng Anh):

 
Phòng Quản lý Khoa Học