Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng  ❯ Phòng Quản lý Khoa học ❯ Chi tiết tin
       
  28/03/2021 16:07        

Thông báo thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức Hội thảo "Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghệ vật liệu đáp ứng yêu cầu Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thông báo thay đổi  thời gian và địa điểm tổ chức Hội thảo "Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghệ vật liệu đáp ứng yêu cầu Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045":

 
Phòng Quản lý Khoa Học