Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng  ❯ Phòng Quản lý Khoa học ❯ Chi tiết tin
       
  31/03/2021 09:42        

Tổng kết đánh giá chất lượng Các đề tài KH &CN của Giảng viên Năm học 2019 – 2020

Luật Giáo dục đại học, số 08/2012/QH13 ngày 18/6/2012 Quốc hội 13, nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đã khẳng định nhiệm vụ của Cơ sở giáo dục đại học (CSGDĐH) trong hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN): “Nghiên cứu KH&CN để phục vụ nâng cao chất lượng đào tạo”, “Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ nhằm tạo ra tri thức, công nghệ, giải pháp mới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội”. Trong Luật Giáo dục, số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội 14, nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đã khẳng định: “Hoạt động KH&CN là nhiệm vụ của cơ sở giáo dục đại học”, “Nhà nước tạo điều kiện cho CSGD hoạt động KH&CN, kết hợp đào tạo với NCKH và sản xuất nhằm nâng cao chất lượng giáo dục; xây dựng CSGD thành trung tâm văn hóa, KH&CN của địa phương hoặc cả nước”.

Từ cơ sở pháp lý trên cho thấy bất kỳ trường đại học nào cũng có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Đây là một trong những nhiệm vụ chính của các cơ sở đại học nói chung và Trường đại học Khánh Hòa nói riêng. Việc cán bộ, giảng viên, sinh viên Nhà trường tích cực tham gia các hoạt động NCKH là một trong những nhiệm vụ quan trọng, cần thiết để hướng đến khẳng định vai trò, vị thế của trường đại học Khánh Hòa ở trong nước và trên thế giới. Hoạt động NCKH góp phần quan trọng để khẳng định uy tín của Nhà trường, mỗi công trình khoa học được đánh giá cao gắn với tên Nhà trường là một lần thương hiệu và uy tín của Nhà trường được thể hiện.

Nhận thấy tầm quan trọng của hoạt động khoa học và công nghệ trong trường đại học, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Khánh Hòa (UKH) đã xây dựng chiến lược phát triển Nhà trường trong từng giai đoạn để phát huy tối đa nguồn lực và định hướng phát triển Nhà trường.

Với đội ngũ, tính đến tháng 3 năm 2021, trường đại học Khánh Hòa có tổng số cán bộ giảng viên và người lao động là 288. Trong đó PGS là 02, Tiến sĩ là 27, Thạc sĩ là 160. Công tác nghiên cứu khoa học của giảng viên trong vài năm qua cũng đã có những chuyển biến tích cực, bước đầu đã đạt được những thành quả đáng khích lệ. Tuy vậy, việc nghiên cứu khoa học tại UKH cũng gặp không ít khó khăn như: Cơ sở vật chất trang bị không đủ mạnh; đội ngũ có trình độ cao còn mỏng; các công trình công bố chủ yếu tập trong vào một số giảng viên; các nhóm nghiên cứu mạnh chưa được hình thành; kinh phí dành cho nghiên cứu khoa học còn ít. Tuy vậy, cán bộ, giảng viên, sinh viên UKH vẫn luôn hăng say trong nghiên cứu và điều đó đã được minh chứng bằng những kết quả như:

Trong năm học 2019-2020 Nhà trường đã phê duyệt và công bố ứng dụng kết quả 29 đề tài, trong đó có 11 đề tài; 2 giáo trình; 11 tài liệu tham khảo và 5 sáng kiến kinh nghiệm. Với kết quả: Đề tài có 4 xuất sắc, 4 giỏi và 3 khá; Giáo trình có 2 xuất sắc; Tài liệu tham khảo có 2 xuất sắc, 4 giỏi và 5 khá; Sáng kiến kinh nghiệm có 1 xuất sắc; 4 giỏi. 

 
Phòng Quản lý Khoa Học