Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng  ❯ Phòng Quản lý Khoa học ❯ Danh sách tin
Thông báo về việc tổ chức cuộc thi ICT năm 2020
05/10/2020

Thông báo về việc tổ chức cuộc thi ICT năm 2020 dành cho các học viện, nhà trường, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà

Hội thảo chuyên đề "Giải pháp xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch đặc thù tỉnh Khánh Hoà"
25/09/2020

Hội thảo chuyên đề "Giải pháp xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch đặc thù tỉnh Khánh Hoà"

Chương trình Hội thảo chuyên đề
18/09/2020

Chương trình Hội thảo chuyên đề "Giải pháp xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch đặc thù tỉnh Khánh Hoà"

Thông báo và thư mời tham dự Hội thảo chuyên đề
11/09/2020

Thông báo và thư mời tham dự Hội thảo chuyên đề "Giải pháp xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch đặc thù tỉnh Khánh Hoà"

Thư mời viết bài tham dự Diễn đàn Quốc tế hoá Giáo dục đại học lần thứ 4
09/09/2020

Thư mời viết bài tham dự Diễn đàn Quốc tế hoá Giáo dục đại học lần thứ 4

Thông báo tổ chức Hội thảo khoa học Quốc tế năm 2020 Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế
08/09/2020

Thông báo số 2 về việc tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế năm 2020 "Giáo dục Pháp - Việt cuối thế kỷ XIX đến giữa thế kỷ XX"

Thông báo V/v hướng dẫn xét tặng Giải thưởng KH&CN tỉnh Khánh Hoà lần thứ 2, năm 2021
28/08/2020

Thông báo V/v hướng dẫn xét tặng Giải thưởng KH&CN tỉnh Khánh Hoà lần thứ 2, năm 2021

Thông báo về việc kê khai lý lịch khoa học
24/08/2020

Thông báo về việc kê khai lý lịch khoa học

|<<    <   
[1]23
   >    >>|
Phòng Quản lý Khoa học