Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng  ❯ Phòng Quản lý Khoa học ❯ Danh sách tin
Thông tin hoạt động Khoa học & Công nghệ của Giảng viên năm học 2020-2021
31/12/2020

Thông tin hoạt động Khoa học & Công nghệ của Giảng viên năm học 2020-2021

Thư mời dự hợp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp tỉnh
22/12/2020

Thư mời dự hợp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp tỉnh "Phát triển sản phẩm du lịch đặc thù tỉnh Khánh Hoà"

Thông tin đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên Trường Đại học Khánh Hoà năm học 2020-2021
30/10/2020

Thông tin đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên Trường Đại học Khánh Hoà năm học 2020-2021

|<<    <   
[1]2345
   >    >>|
Phòng Quản lý Khoa Học