Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Nhân sự
10/08/2021

Bao gồm 3 viên chức và 12 người lao động

Quy trình công tác phòng Quản trị thiết bị & Dự án
10/08/2021

1. Các biểu mẫu của Phòng Quản trị Thiết bị và Dự án được đăng trên website trường tại địa chỉ: http://ukh.edu.vn/gioi-thieu/phong/phong-quan-tri-thiet-bi-du-an/chi-tiet-phong-quan-tri-thiet-bi-du-an/id/242/BIEU-MAU-PHONG-QUAN-TRI-THIET-BI-VA-DU-AN

TÌM HIỂU VỀ IPv6
27/06/2021

IPv6 có những cải tiến vượt trội so với IPv4 trước hết phải kể đến việc mở rộng số lượng địa chỉ truy cập. Với Ipv4 không gian truy cập là 32 bit, tương ứng với 4 tỷ địa chỉ. Đến IPv6, không gian IP đã được mở rộng hơn, với con số lên đến 128 bit, lớn hơn gấp 4 lần so với “bậc tiền bối” IPv4

CÁC TÁC DỤNG PHỤ CÓ THỂ XẢY RA KHI TIÊM VẮC-XIN COVID-19
17/06/2021

Việc tiêm chủng vắc-xin COVID-19 sẽ giúp bảo vệ bạn khỏi bị mắc COVID-19. Các bạn có thể gặp phải một số tác dụng phụ, là những dấu hiệu bình thường cho thấy cơ thể của bạn đang xây dựng hàng rào bảo vệ. Các tác dụng phụ này có thể gây ảnh hưởng đến khả năng thực hiện các hoạt động hàng ngày, nhưng sẽ biến mất sau vài ngày.

Phòng Quản trị thiết bị và Dự án