Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Tổng hợp các Văn Bản -Kế Hoạch phòng quản trị thiết bị và dự án
08/12/2020

Tổng hợp tất cả các văn bản liên quan kế hoạch của phòng được cập nhật thường xuyên trong năm 2020

Văn bản số 480/STTTT-CNTT
16/03/2020

Cảnh báo nguy cơ mất an toàn Thông tin khi sử dụng mật khẩu dễ đoán đối với thư điện tử công vụ

112/KH-ĐHKH
26/02/2020

Ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng tại trường Đại học Khánh Hòa

94/KH-ĐHKH
20/02/2020

Thực hiện ứng dụng CNTT năm 2020 của trường Đại học Khánh Hòa

Phòng Quản trị Thiết bị & Dự án