Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  29/09/2020 00:00        

Nhân sự

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

EMAIL

1

Nguyễn Thị Thu Hằng

Phó phụ trách Phòng

nguyenthithuhang@ukh.edu.vn

2

Võ Hữu Hậu

Chuyên viên

vohuuhau@ukh.edu.vn

3

 

Chuyên viên

 

4

Bùi Thị Thanh Huyền

Chuyên viên

buithithanhhuyen@ukh.edu.vn

5

Huỳnh Công Nam

Nhân viên

huynhcongnam@ukh.edu.vn

6

Hà Huỳnh Thiện

Nhân viên

hahuynhthien@ukh.edu.vn

7

Trần Vũ Thanh Vương

Chuyên viên

tranvuthanhvuong@ukh.edu.vn

8

Ngô Vĩnh Tường

Nhân viên

ngovinhtuong@ukh.edu.vn

9

Vũ Việt Hưng

Nhân viên

vuviethung@ukh.edu.vn

10

Nguyễn Văn Cương

Nhân viên

 

11

Phan Thị Thanh Vân

Nhân viên

phanthithanhvan@ukh.edu.vn

12

Phan Thị Nga

Nhân viên

lethiben@ukh.edu.vn

13

Phạm Thị Bình

Nhân viên

phamthibinh@ukh.edu.vn

14

Bùi Thị Lệ Hiền

Nhân viên

buithilehien@ukh.edu.vn

15

Hà Thị Thu Hương

Nhân viên

HaThiThuHuong@ukh.edu.vn

16

Nguyễn Văn Thủy

Nhân viên

nguyenvanthuy@ukh.edu.vn

17

Hà Thị Kim Thúy

Nhân viên

HaThiThuy@ukh.edu.vn

18

Nguyễn Tùng Uyên

Nhân viên

 
       

 

 

Phòng QTTB&DA
 
 

 

 
Tên
Email *    
Tiêu đề
Nội dung
Mã code    

 

Phòng Quản trị Thiết bị & Dự án