Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác

Xe chưa cấp biển có thể được tham gia giao thông

28/09/2020
Thông tư 58/2020/TT-BCA của Bộ Công an có hiệu lực từ 1/8/2020, xe chưa được đăng ký, cấp biển số chính thức có nhu cầu tham gia giao thông cần tiến hành đăng ký tạm thời
Viên chức phải được giao đủ khối lượng công việc từ ngày 15-11
28/09/2020

Viên chức phải được giao đủ khối lượng công việc từ ngày 15-11 được quy định tại Nghị định 106/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 10-9-2020 quy định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

Văn bản phòng Thanh tra - Pháp chế & Bảo đảm chất lượng
28/09/2020

Cập nhật thường xuyên các kế hoạch, thông báo, báo cáo, hướng dẫn trong các lĩnh vực hoạt động thanh tra, kiểm tra nội bộ, công tác pháp chế, công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục

Quy chế - quy định
25/09/2020

Các quy chế, quy định về các lĩnh vực Thanh tra, Pháp chế, Bảo đảm chất lượng của trường Đại học Khánh Hòa

Tổng hợp các Luật có hiệu lực trong năm 2020
29/08/2020

Tính đến hết ngày 26/11/2019, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua 18 Luật có hiệu lực trong năm 2020

Thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ đối với quyền tác giả
26/08/2020

Quy trình, Thủ tục, hồ sơ đăng ký sở hữu trí tuệ cán bộ, giảng viên cần biết

Lịch nghỉ chính thức Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2020
26/08/2020

Năm 2020, Kỹ nghỉ Lễ Quốc Khánh vẫn áp dụng theo Bộ luật Lao động năm 2012

Phòng Thanh tra Pháp chế và Bảo đảm chất lượng