Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
CHÍNH SÁCH BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
01/07/2021

Chính sách Bảo đảm chất lượng giáo dục của trường Đại học Khánh Hòa được Hội đồng trường thông qua tại Kỳ họp thứ 4, ngày 31/5/2021; Hiệu trưởng ban hành ngày 7/7/2021

Văn bản phòng Thanh tra - Pháp chế & Bảo đảm chất lượng
24/05/2021

Cập nhật thường xuyên các kế hoạch, thông báo, báo cáo, hướng dẫn trong các lĩnh vực hoạt động thanh tra, kiểm tra nội bộ, công tác pháp chế, công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục

Hoạt động lấy ý kiến các bên liên quan về Chính sách Bảo đảm chất lượng
06/04/2021

Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Trường Đại học Khánh Hòa triển khai lấy ý kiến các bên liên quan về Chính sách bảo đảm chất lượng...

Công khai cam kết chất lượng giáo dục, chất lượng đào tạo thực tế và các điều kiện bảo đảm chất lượng năm học 2020 - 2021
31/03/2021

Thực hiện công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng đào tạo thực tế và các điều kiện bảo đảm chất lượng, công khai tài chính theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT và Quy định công tác công khai của nhà trường trong năm học 2020-2021 như sau

Phòng Thanh tra Pháp chế và Bảo đảm chất lượng