Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  28/12/2018 16:49        

Công khai kết quả khảo sát việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2016 và 2017

Thực hiện công văn số 2919/BGDDT - GDĐH ngày 10/7/2017 của Bộ Giáo dục & Đào tạo, thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT về Quy chế công khai trong các cơ sở giáo dục. Trường Đại học Khánh Hòa đã xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch khảo sát việc làm sinh viên năm 2016 và 2017 và công khai kết quả khảo sát việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2016 và 2017

Báo cáo số 752/BC-ĐHKH-CTSV ngày 21/12/2018

Bảng tổng hợp kết quả khảo sát việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2016 và 2017

 

 
Phòng Thanh tra Pháp chế và Bảo đảm chất lượng