Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  03/01/2019 08:27        

Công khai dự toán ngân sách cấp năm 2019

Thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng, Quy chế công khai của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tại thông tư 36/2017/TT-BGDĐT, Hiệu trưởng trường Đại học Khánh Hòa ban hành quyết định số 1234/QĐ-ĐHKH ngày 28/12/2018 về việc Công bố công khai dự toán ngân sách cấp năm 2019.

Xem chi tiết Quyết định 1234/QĐ-ĐHKH

 
Phòng Thanh tra Pháp chế và Bảo đảm chất lượng