Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  28/03/2019 00:00        

[Biểu mẫu 17] Công khai cam kết chất lượng đào tạo các ngành đào tạo tuyển sinh trong năm học 2019 - 2020

Thực hiện quy định công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT. Trường Đại học Khánh hòa thông báo Công khai cam kết chất lượng đào tạo các ngành đào tạo trong năm học 2019 - 2020, bao gồm các ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng sư phạm và các ngành cao đẳng nghề.

I. Công khai cam kết chất lượng đào tạo các ngành trình độ đại học (Bản cập nhật, điều chỉnh tháng 10/2019)

II. Công khai cam kết chất lượng đào tạo các ngành đào tạo giáo viên, trình độ cao đẳng (Bản cập nhật, điều chỉnh tháng 6/2019)

III. Công khai cam kết chất lượng đào tạo các ngành đào tạo nghề, trình độ cao đẳng (Bản điều chỉnh, cập nhật tháng 6/2019)

 
Phòng Thanh tra Pháp chế và Bảo đảm chất lượng