Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  04/07/2019 17:14        

Quyết định 466 QĐ-ĐHKH ngày 4 tháng 7 năm 2019 công bố công khai quyết toán ngân sách 2018

QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÁNH HÒA

(QD 466/QĐ-ĐHKH ngày 4 tháng 7 năm 2019)

 


* Thông tin chi tiết tải về tại đây

 

 
Phòng Thanh tra Pháp chế và Bảo đảm chất lượng