Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  26/01/2021 08:16        

Trường Đại học Khánh Hòa tổ chức khóa tập huấn chuyên sâu công tác bảo đảm chất lượng và tự đánh giá chất lượng giáo dục

             Thực hiện kế hoạch công tác bảo đảm chất lượng giáo dục năm học 2020 – 2021, ngày 25 tháng 01 năm 2021, Trường Đại học Khánh Hòa phối hợp với Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức khóa tập huấn chuyên sâu công tác bảo đảm chất lượng và tự đánh giá chất lượng giáo dục cho cán bộ Lãnh đạo, quản lý, giảng viên và nhân viên của Nhà trường.

Hình 1: TS. Phan Phiến - Hiệu trưởng trường Đại học Khánh Hòa phát biểu khai mạc khóa tập huấn

            Tham dự và báo cáo chuyên đề cho cán bộ, giảng viên, nhân viên của Nhà trường là TS. Nguyễn Quốc Chính – Giám đốc Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo – ĐHQG-HCM và ThS. Nguyễn Tiến Công – Trưởng phòng Bảo đảm chất lượng - Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo – ĐHQG-HCM.

Hình 2: TS. Nguyễn Quốc Chính - Giám đốc TT Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo - ĐHQG-HCM phát biểu định hướng các hoạt động tập huấn

             Khóa tập huấn diễn ra trong 02 ngày, với chương trình, nội dung tập huấn bám sát các nội dung, yêu cầu của các bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cấp cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo, với sự tham gia của hơn 100 cán bộ Lãnh đạo Nhà trường, cán bộ quản lý các đơn vị, trưởng bộ môn, giảng viên, nhân viên các đơn vị trong toàn trường.

Hình 3: Cán bộ, giảng viên, nhân viên của trường Đại học Khánh Hòa tham dự khóa tập huấn

             Khác với các khóa tập huấn trong thời gian trước, khóa tập huấn lần này đã đi sâu, phân tích những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức của Nhà trường, tập trung giải quyết những vấn đề cốt lõi mà nhà trường cần triển khai xây dựng ngay trong thời gian tới như Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2021 – 2025, triết lý giáo dục, hệ thống quản trị chiến lược, hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong, hệ thống văn bản quản lý điều hành và cơ sở dữ liệu;

Hình 4: TS. Nguyễn Quốc Chính - báo cáo viên - báo cáo nội dung chuyên đề tập huấn

             Về chương trình đào tạo, khóa tập huấn nhấn mạnh đến những vấn đề cốt lõi trong bảo đảm chất lượng chương trình đào tạo liên quan đến các tiêu chuẩn số 1, 3, 4 và 5 theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT như Triết lý giáo dục, Mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra môn học, chuẩn đầu ra bài học trong mối quan hệ mật thiết, tương hỗ nhau, tạo điều kiện cho người học tiếp cận phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá để tích lũy, đạt được chuẩn đầu ra, đồng thời giúp cho Nhà trường có thể triển khai đo lường, đánh giá được mức độ đạt được chuẩn đầu ra của người học tốt nghiệp trong thời gian sắp tới.

Hình 5: Cán bộ, giảng viên trường Đại học Khánh Hòa lưu niệm cùng cán bộ TT Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo - ĐHQG-HCM

             Với những kết quả ban đầu của Khóa tập huấn cơ bản đã tạo ra được không khí trao đổi, thảo luận sôi nổi những vấn đề cốt lõi, tạo nên sự đồng lòng, thống nhất cao trong tập thể cán bọ, giảng viên, nhân viên của nhà trường, tạo tiền đề thúc đẩy công tác bảo đảm chất lượng cũng như hoạt động rà soát, tự đánh giá ngay tại các đơn vị chức năng, học thuật của nhà trường, phấn đầu hoàn thành tự đánh giá và kiểm định chất lượng vào năm 2022 – 2023, tiến tới hoàn thành mục tiêu kiểm định chất lượng theo Quyết định số 69/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2019 – 2025.

Bài và ảnh: Thanh Long

 
Phòng Thanh tra Pháp chế và Bảo đảm chất lượng