Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  01/02/2021 15:11        

Phạt tới 100 triệu đồng nếu tuyển sinh sai quy định

 

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 04/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Theo quy định trong Nghị định, các vi phạm về tuyển sinh có thể bị phạt tới 100 triệu đồng.

Cụ thể, đối với vi phạm quy định về tổ chức tuyển sinh, Nghị định nêu rõ: 

Loại vi phạm Hành vi vi phạm Mức phạt tiền
 Vi phạm quy định về   tổ chức tuyển sinh  Thông báo tuyển sinh, công bố đề án tuyển sinh không đúng hoặc   không đầy đủ thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành  Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng
 Thông báo tuyển sinh không đủ thời gian theo quy định của pháp luật   hiện hành
 Công bố chỉ tiêu tuyển sinh vượt số lượng theo quy định về xác định chỉ   tiêu tuyển sinh  Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng
 Không thực hiện đúng quy trình tuyển sinh theo quy định của pháp luật   hiện hành
 Không công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với ngành đào   tạo có quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào  Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng
 Thực hiện tuyển sinh không đúng đề án tuyển sinh đã công bố
 Tổ chức tuyển sinh đối với ngành, chuyên ngành hoặc chương trình giáo   dục của nước ngoài khi chưa được phép thực hiện  Từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng
Vi phạm quy định về đối tượng tuyển sinh  Tuyển sinh sai đối tượng quy định tại quy chế tuyển sinh ở cấp trung học   phổ thông  Tùy vào số lượng người học tuyển sai mà mức phạt tiền   sẽ từ 1.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng
 Tuyển sinh đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng nhóm ngành giáo viên   sai đối tượng  Tùy vào số lượng người học tuyển sai mà mức phạt tiền   sẽ từ 5.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng
 Tuyển sinh đào tạo trình độ đại học sai đối tượng quy định tại quy chế   tuyển sinh  Tùy vào số lượng người học tuyển sai mà mức phạt tiền   sẽ từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng
 Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ sai đối tượng quy định tại quy   chế tuyển sinh  Tùy vào số lượng người học tuyển sai mà mức phạt tiền   sẽ từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng
 Khai man, sửa chữa giấy tờ trong hồ sơ tuyển sinh để được trúng tuyển   nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự  Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng
 Vi phạm quy định về chỉ tiêu tuyển sinh  Tuyển sinh vượt chỉ tiêu ở cấp trung học phổ thông  Tùy vào tỷ lệ vượt chỉ tiêu mà mức phạt tiền sẽ từ   1.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng
 Tuyển sinh để đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng nhóm ngành giáo   viên vượt số lượng theo quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh  Tùy vào tỷ lệ vượt mà mức phạt tiền sẽ từ 2.000.000   đồng đến 40.000.000 đồng
 Tuyển sinh để đào tạo trình độ đại học vượt số lượng theo quy định về   xác định chỉ tiêu tuyển sinh  Tùy vào tỷ lệ vượt mà mức phạt tiền sẽ từ 5.000.000   đồng đến 70.000.000 đồng
 Tuyển sinh để đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ vượt số lượng theo quy   định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh  Tùy vào tỷ lệ vượt mà mức phạt tiền sẽ từ 10.000.000   đồng đến 80.000.000 đồng

Ngoài ra còn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung như đình chỉ hoạt động tuyển sinh và biện pháp khắc phục hậu quả như buộc trả lại cho người học số tiền đã thu..

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/3/2021./.

Tin bài: Việt An

 
Tên
Email *    
Tiêu đề
Nội dung
Mã code    

 

Phòng Thanh tra Pháp chế và Bảo đảm chất lượng