Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  19/03/2021 10:41        

Tiếp tục lộ trình áp dụng chuẩn đầu ra ngoại ngữ với sinh viên

Bộ GD&ĐT vừa có Công văn số 955/BGDĐT-ĐANN về hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Đề án ngoại ngữ quốc gia và đề xuất Kế hoạch triển khai tại đơn vị. Theo đó, đối với giáo dục đại học:

- Tiếp tục thực hiện lộ trình áp dụng chuẩn đầu ra về năng lực ngoại ngữ đạt Bậc 3 đối với sinh viên tốt ngiệp các ngành không chuyên ngoại ngữ, Bậc 5 đối với sinh viên tốt nghiệp các ngành chuyên ngoại ngữ;

Mục tiêu: 80% các ngành đào tạo chuyên ngoại ngữ, 60% các ngành khác triển khai chương trình ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra và ngành đào tạo vào năm 2023.

- Tiếp tục triển khai theo lộ trình các chương trình đào tạo giáo viên ngoại ngữ theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên và khung năng lực giáo viên ngoại ngữ:

+ Bảo đảm mục tiêu 80% sinh viên tốt nghiệp ngành sư phạm ngoại ngữ đạt yêu cầu theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên và khung năng lực giáo viên ngoại ngữ vào năm 2023;

+ Hướng tới mục tiêu 100% sinh viên tốt nghiệp ngành sư phạm ngoại ngữ đạt yêu cầu theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên và khung năng lực giáo viên ngoại ngữ vào năm 2025.

- Tiếp tục nghiên cứu, đánh giá, hoàn thiện, xây dựng và ban hành các chương trình  giáo trình, tài liệu đào tạo ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra và ngành đào tạo…

Xem nội dung chi tiết tại Công văn 955/BGDĐT-ĐANN được ban hành ngày 11/3/2021.

Tin bài: Thanh Long (Theo Thư viện pháp luật)

 
Phòng Thanh tra Pháp chế và Bảo đảm chất lượng