Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  19/03/2021 16:05        

Thí sinh thi công chức, viên chức được mang thuốc theo bệnh án vào phòng thi

Đây là nội dung tại Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư 6/2020/TT-BNV của Bộ Nội vụ.

Cụ thể, Nội quy mới đối với thí sinh dự thi công chức, viên chức áp dụng từ ngày 20/01/2021 cho phép thí sinh được mang vào phòng thi một số loại thuốc mà thí sinh dự thi có bệnh án phải mang theo.

Ngoài ra, liên quan đến quy định đối với thí sinh dự thi, Thông tư quy định:

- Bài thi chỉ được viết bằng một loại mực có màu xanh hoặc màu đen.

-  Không được sử dụng các loại mực màu khác, mực nhũ, mực phản quang, bút chì để làm bài thi (trừ trường hợp đề thi có quy định khác); không được đánh dấu hoặc làm ký hiệu riêng lên bài thi.

Như vậy, nếu đề thi có quy định khác thì người làm bài thi được thực hiện theo nội dung yêu cầu trên đề thi; đây là trường hợp ngoại lệ mà quy định hiện nay chưa được đề cập đến.

Thông tư 6/2020/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 20/01/2021.

Tin bài: Thanh Long (Theo Thư viện pháp luật)

 
Phòng Thanh tra Pháp chế và Bảo đảm chất lượng