Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  15/02/2019 15:35        

Nhân sự

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ, NHIỆM VỤ ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC EMAIL LIÊN HỆ
 1 ThS. Bùi Thanh Long  Phó trưởng phòng,
phụ trách phòng
Tầng 3, Khu Hiệu bộ
Cơ sở 1
buithanhlong@ukh.edu.vn
 2 ThS. Vũ Thị Thu Hương   Phó trưởng phòng,
phụ trách công tác BĐCL
 Tầng 3, Khu Hiệu bộ
Cơ sở 1
vuthithuhuong@ukh.edu.vn 
 3  ThS. Đoàn Thị Huệ Giảng viên,
công tác BĐCL
 Tầng 3, Khu Hiệu bộ
Cơ sở 1
doanthihue@ukh.edu.vn 
 4  CN. Nguyễn Thị Việt An   Chuyên viên,
Công tác Pháp chế, PCTN,
kiểm tra nề nếp
 Tầng 3, Khu Hiệu bộ
Cơ sở 1
 nguyenthivietan@ukh.edu.vn
 5  CN. Trương Vũ Giang Hạnh  Chuyên viên,
Công tác thanh tra, VTLT
 Tầng 3, Khu Hiệu bộ
Cơ sở 1
 truongvugianghanh@ukh.edu.vn
 6  CN. Lê Thụy Thùy Trang  Chuyên viên,
Công tác kiểm tra nề nếp
 Tầng 1, Cơ sở 2 lethuythuytrang@ukh.edu.vn 

 

 

 

Lê Thụy Thùy Trang

 

 
Phòng Thanh tra Pháp chế và Bảo đảm chất lượng