Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Biểu mẫu 20: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên năm học 2017 - 2018
29/06/2018

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
20/03/2018

Số liệu dự toán ngân sách nhà nước của Trường Đại học Khánh Hòa năm 2018

Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước 2017
20/03/2018

Số liệu dự toán ngân sách nhà nước Trường Đại học Khánh Hòa năm 2017

Công khai tài chính năm học 2016-2017
28/11/2017

Báo cáo Công khai tài chính năm học 2015-2016

Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2016
14/07/2017

Nắm bắt tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2016 sau khi tốt nghiệp một năm và khả năng tham gia vào thị trường lao động của sinh viên

Quy định về chuẩn đầu ra
11/05/2017

Quy định về chuẩn đầu ra đối với sinh viên tốt nghiệp Trường Đại Học Khánh Hòa

|<<    <   
1[2]
   >    >>|
Phòng Thanh tra Pháp chế và Bảo đảm chất lượng