Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Công khai cam kết chất lượng giáo dục, chất lượng đào tạo thực tế và các điều kiện bảo đảm chất lượng năm học 2020 - 2021
31/03/2021

Thực hiện công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng đào tạo thực tế và các điều kiện bảo đảm chất lượng, công khai tài chính theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT và Quy định công tác công khai của nhà trường trong năm học 2020-2021 như sau

Báo cáo công khai năm học 2019 - 2020
02/11/2020

Trường Đại học Khánh Hòa báo cáo công khai cam kết chất lượng đào tạo, chất lượng đòa tạo thực tế, công khai các điều kiện bảo đảm chất lượng và công khai tài chính năm học 2019 - 2020 theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT

Công khai đội ngũ giảng viên cơ hữu năm học 2018 - 2019
13/08/2019

Công khai đội ngũ giảng viên cơ hữu năm học 2018 - 2019 

Biểu mẫu 21: Công khai tài chính năm học 2018 - 2019
06/06/2019

Biểu mẫu 21: Công khai tài chính năm học 2018 - 2019

Biểu mẫu 19: Công khai điều kiện cơ sở vật chất năm học 2018 - 2019
06/06/2019

Biểu mẫu 19: Công khai điều kiện cơ sở vật chất năm học 2018 - 2019

Biểu 18: Công khai chất lượng đào tạo thực tế năm học 2018 - 2019
29/05/2019

Biểu 18: Công khai chất lượng đào tạo thực tế năm học 2018 - 2019

Công khai chất lượng giáo dục năm học 2018 - 2019
04/04/2019

Trường Đại học Khánh Hòa thực hiện công khai cam kết chất lượng đào tạo, công khai chất lượng đào tạo thực tế và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT năm học 2018 - 2019

[Biểu mẫu 17] Công khai cam kết chất lượng đào tạo các ngành đào tạo tuyển sinh trong năm học 2019 - 2020
28/03/2019

Thực hiện quy định công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT. Trường Đại học Khánh hòa thông báo Công khai cam kết chất lượng đào tạo các ngành đào tạo trong năm học 2019 - 2020, bao gồm các ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng sư phạm và các ngành cao đẳng nghề.

Công khai dự toán ngân sách cấp năm 2019
03/01/2019

Thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng, Quy chế công khai của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường Đại học Khánh Hòa ban hành quyết định số 1234/QĐ-ĐHKH ngày 28/12/2018 về việc Công bố công khai dự toán ngân sách cấp năm 2019

Công khai kết quả khảo sát việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2016 và 2017
28/12/2018

Công khai kết quả khảo sát việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2016 và 2017

[Thông tư 36] Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
28/09/2018

QUY CHẾ THỰC HIỆN CÔNG KHAI ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN

|<<    <   
[1]2
   >    >>|
Phòng Thanh tra Pháp chế và Bảo đảm chất lượng