Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng  ❯ Phòng Tổ chức - Hành chính ❯ Chi tiết tin
       
  24/04/2019 09:53        

Mẫu soạn thảo văn bản hành chính - Trường Đại học Khánh Hòa

HƯỚNG DẪN SOẠN THẢO VĂN BẢN HÀNH CHÍNH KÈM MẪU

 

     - Hướng dẫn soạn thảo văn bản tải về.

 

     - Mẫu văn bản:

       + Mẫu 1.1. Quyết định tt;

       + Mẫu 1.2. Quyết định gt;

       + Mẫu 1.3. Tờ trình;

       + Mẫu 1.4. Công văn;

       + Mẫu 1.5. Giấy mời;

       + Mẫu 1.6. Biên bản;

       + Mẫu 1.7. Kế hoạch;

       + Mẫu 1.8. Báo cáo;

       + Mẫu 1.9. Thông báo;

       + Mẫu 1.10. Văn bản khác.

*****


 

 

 
Phòng Tổ chức - Hành chính