Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng  ❯ Phòng Tổ chức - Hành chính ❯ Chi tiết tin
       
  07/12/2020 16:00        

Kết quả cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa trong 10 năm qua (giai đoạn 2011 - 2020)

Kết quả cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa trong 10 năm qua (giai đoạn 2011 - 2020) 

Link theo đường dẫn này: https://www.youtube.com/watch?v=4UBpTLN2aik

 
Phòng Tổ chức - Hành chính