Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng  ❯ Phòng Tổ chức - Hành chính ❯ Chi tiết tin
       
  08/12/2020 14:01        

Báo cáo tóm tắt kết quả chỉ số CCHC năm 2019 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PARINDEX 2019)

Báo cáo tóm tắt kết quả chỉ số CCHC năm 2019 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PARINDEX 2019)

Nhấp vào đây để xem chi tiết

 
Phòng Tổ chức - Hành chính