Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng  ❯ Phòng Tổ chức - Hành chính ❯ Chi tiết tin
       
  30/10/2020 00:00        

Quyết định về việc Ban hành Quy chế thi tuyển viên chức Trường Đại học Khánh Hoà năm 2020

Quyết định về việc Ban hành Quy chế thi tuyển viên chức Trường Đại học Khánh Hoà năm 2020

Nhấp vào đây để xem chi tiết

 
Phòng Tổ chức - Hành chính