Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng  ❯ Phòng Tổ chức - Hành chính ❯ Chi tiết tin
       
  22/01/2021 00:00        

Kế hoạch khắc phục những tồn tại trong công tác cải cách hành chính năm 2020 và nâng cao chỉ số hài lòng năm 2021

Kế hoạch khắc phục những tồn tại trong công tác cải cách hành chính năm 2020 và nâng cao chỉ số hài lòng năm 2021

Nhấp vào đây để xem chi tiết

 
Phòng Tổ chức - Hành chính