Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng  ❯ Phòng Tổ chức - Hành chính ❯ Chi tiết tin
       
  09/12/2017 11:20        

Nhân sự

STT Họ và tên Chức vụ email
 01  TS. Lê Văn Thành Trưởng phòng  levanthanh@ukh.edu.vn
 02 Th.S Nguyễn Thị Kim Hoa  Phó Trưởng phòng  nguyenthikimhoa78@ukh.edu.vn
 03  Th.S Trần Thị Thanh Nga  Phó Trưởng phòng  tranthithanhnga@ukh.edu.vn
 04  Th.S Trần Thị Trân Châu  GV kiêm nhiệm CV  tranthitranchau@ukh.edu.vn
 05  Th.S Lê Nữ Như Quỳnh GV kiêm nhiệm CV   lenunhuquynh@ukh.edu.vn
 06  Phạm Bá Tuấn  Chuyên viên  phambatuan@ukh.edu.vn
 07  Nguyễn Thúc Khoa  Chuyên viên  nguyenthuckhoa@ukh.edu.vn
 08  Mai Xuân Phương  Chuyên viên  maixuanphuong@ukh.edu.vn
 09  Trần Thị Kim Thoa  Chuyên viên  tranthikimthoa@ukh.edu.vn
 10  Đào Ngọc Bẩy  Bảo vệ  daongocbay@ukh.edu.vn
 11  Khổng Minh Dũng  Bảo vệ  khongminhdung@ukh.edu.vn
 12  Nguyễn Văn Niếu  Bảo vệ  nguyenvannieu@ukh.edu.vn
 13  Nguyễn Công Sơn  Bảo vệ  nguyencongson@ukh.edu.vn
 14  Phạm Đắc Thưởng  Bảo vệ  phamdacthuong@ukh.edu.vn
 15  Lê Doãn Bảo  Bảo vệ  phamvanvan@ukh.edu.vn
 16  Trương Thị Ca Dũng  Phục vụ  truongthicadung@ukh.edu.vn
 17  Nguyễn Trường Phúc  Lái xe  nguyentruongphuc@ukh.edu.vn
 
Phòng Tổ chức - Hành chính