Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng  ❯ Phòng Tổ chức - Hành chính ❯ Danh sách tin
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019
23/05/2020

Ngày 22 tháng 5 năm 2020, tại phòng họp 1, cơ sở 1, Trường Đại học Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2019 và triển khai Kế hoạch CCHC năm 2020.

Các văn bản CCHC năm 2020
30/04/2020

Các văn bản CCHC năm 2020

Quyết định Ban hành Quy định quản lý, sử dụng và đảm bảo an toàn thông tin mạng máy tính nội bộ của Trường Đại học Khánh Hòa
04/11/2019

Quyết định Ban hành Quy định quản lý, sử dụng và đảm bảo an toàn thông tin mạng máy tính nội bộ của Trường Đại học Khánh Hòa

Báo cáo triển khai thực hiện chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05-9-2016 của Thủ tướng Chính phủ
04/11/2019

Báo cáo triển khai thực hiện chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05-9-2016 của Thủ tướng Chính phủ

Kế hoạch tổ chức cuộc thi Tìm hiểu Luật an ninh mạng 2018
25/10/2019

Kế hoạch tổ chức cuộc thi Tìm hiểu Luật an ninh mạng 2018

|<<    <   
[1]234
   >    >>|
Phòng tổ chức hành chính