Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng  ❯ Phòng Tổ chức - Hành chính ❯ Danh sách tin
Quy chế Thi đua - Khen thưởng của Trường Đại học Khánh Hòa năm 2019
13/12/2019

Quy chế Thi đua - Khen thưởng của Trường Đại học Khánh Hòa năm 2019

Quy chế Chi tiêu nội bộ năm 2019 của Trường Đại học Khánh Hòa
28/11/2019

Quy chế Chi tiêu nội bộ năm 2019 của Trường Đại học Khánh Hòa

Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Khánh Hòa năm 2019
28/11/2019

Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Khánh Hòa năm 2019

Quy chế tổ chức và hoạt động Trường Đại học Khánh Hòa
21/12/2017

Ban hành kèm theo Quyết định số 298/QĐ-ĐHKH-TCCB ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa

Quy chế thi đua, khen thưởng năm học 2017 - 2018 của Trường Đại học Khánh Hòa
18/12/2017

Ban hành theo Quyết định số 958/QĐ-ĐHKH-TCHC ngày 13 tháng 11 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa

Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Khánh Hòa
15/12/2017

Ban hành theo Quyết định số 895//QĐ-ĐHKH ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa

|<<    <   
[1]2
   >    >>|
Phòng tổ chức hành chính