Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  03/08/2022 21:38        

Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với một số công chức, viên chức

Nhấp vào đây để xem chi tiết

 
Phòng Tổ chức - Thanh tra và Pháp chế