Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  03/08/2022 21:53        

Từ 01/01/2024, GV không có sáng kiến vẫn có thể đạt chiến sĩ thi đua, bằng khen

Nhấp vào đây để xem chi tiết

 
Phòng Tổ chức - Thanh tra và Pháp chế