Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
CÁC VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÁNH HOÀ
21/07/2022

các văn bản của trường đại học khánh hoà

Các văn bản tuyên truyền cải cách hành chính
21/07/2022

đây là các văn bản phục vụ cho mục đích tuyên truyền cải cách hành chính

Thông báo triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức năm 2021
14/12/2021

Triển khai Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2021 của Bộ Nội vụ;

|<<    <   
[1]234567
   >    >>|
Phòng Tổ chức - Thanh tra và Pháp chế