Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Các văn bản CCHC năm 2020
30/04/2020

Các văn bản CCHC năm 2020

Quyết định Ban hành Quy định quản lý, sử dụng và đảm bảo an toàn thông tin mạng máy tính nội bộ của Trường Đại học Khánh Hòa
04/11/2019

Quyết định Ban hành Quy định quản lý, sử dụng và đảm bảo an toàn thông tin mạng máy tính nội bộ của Trường Đại học Khánh Hòa

Báo cáo triển khai thực hiện chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05-9-2016 của Thủ tướng Chính phủ
04/11/2019

Báo cáo triển khai thực hiện chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05-9-2016 của Thủ tướng Chính phủ

Kế hoạch tổ chức cuộc thi Tìm hiểu Luật an ninh mạng 2018
25/10/2019

Kế hoạch tổ chức cuộc thi Tìm hiểu Luật an ninh mạng 2018

Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2019
24/10/2019

Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2019

Quyết định về việc Ban hành Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính
23/10/2019

Quyết định về việc Ban hành Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính

Quyết định về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trường Đại học Khánh Hòa
14/10/2019

Quyết định về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trường Đại học Khánh Hòa

Báo cáo tổng kết năm học 2018-2019
12/10/2019

Báo cáo tổng kết năm học 2018-2019

|<<    <   
123[4]567
   >    >>|
Phòng Tổ chức - Thanh tra và Pháp chế