Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Phương hướng và nhiệm vụ năm học 2019-2020
12/10/2019

Phương hướng và nhiệm vụ năm học 2019-2020

Báo cáo Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019
09/10/2019

Báo cáo Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính
01/10/2019

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính

Kế hoạch rà soát các Quy chế, quy định về tổ chức và hoạt động của Nhà trường
15/08/2019

Kế hoạch rà soát các Quy chế, quy định về tổ chức và hoạt động của Nhà trường

Kế hoạch kiểm tra công tác Cải cách hành chính tại các phòng, khoa, trung tâm trường Đại học Khánh Hòa năm 2019
26/03/2019

Kế hoạch kiểm tra công tác Cải cách hành chính tại các phòng, khoa, trung tâm trường Đại học Khánh Hòa năm 2019

Kế hoạch tuyên truyền CCHC Trường Đại học Khánh Hòa năm 2019
26/03/2019

Kế hoạch tuyên truyền CCHC Trường Đại học Khánh Hòa năm 2019

Kế hoạch tuyên truyền CCHC tỉnh Khánh Hòa năm 2019
01/03/2019

Kế hoạch tuyên truyền CCHC tỉnh Khánh Hòa năm 2019

Kế hoạch cải cách hành chính Trường Đại học Khánh Hòa năm 2019
15/01/2019

Kế hoạch cải cách hành chính Trường Đại học Khánh Hòa năm 2019

Kế hoạch CCHC tỉnh Khánh Hòa năm 2019
04/01/2019

Kế hoạch CCHC tỉnh Khánh Hòa năm 2019

Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05-9-2016 của Thủ tướng Chính phủ
28/12/2018

Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05-9-2016 của Thủ tướng Chính phủ

|<<    <   
1234[5]67
   >    >>|
Phòng Tổ chức - Thanh tra và Pháp chế