Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Kế hoạch - Truyền thông tư vấn tuyển sinh trực tuyến năm 2021
24/02/2021

Kế hoạch số: 95/KH-ĐHKH ngày 05/02/2021

Kế hoạch - Kinh phí duy trì hoạt động của trang thông tin điện tử Trường Đại học Khánh Hòa Năm học 2020-2021
02/11/2020

Kế hoạch - Kinh phí duy trì hoạt động của trang thông tin điện tử Trường Đại học Khánh Hòa Năm học 2020-2021

Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động Phòng Truyền thông và Hợp tác quốc tế năm học 2020 -2021
27/10/2020

Thực hiện kế hoạch số 625/KH-ĐHKH ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Trường Đại học Khánh Hòa về việc “Tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm học 2020 – 2021”, sáng ngày 23/10/2020, phòng Truyền thông và Hợp tác Quốc tế đã tiến hành tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm học 2020 – 2021. Toàn thể cán bộ, viên chức của phòng đã tham gia Hội nghị.

Chức năng - Nhiệm vụ
30/03/2020

Phòng Truyền thông – Hợp tác quốc tế là đơn vị tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện công tác truyền thông và hợp tác Quốc tế

Phòng truyền thông & hợp tác Quốc tế