Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  27/10/2020 07:55        

Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động Phòng Truyền thông và Hợp tác quốc tế năm học 2020 -2021

Thực hiện kế hoạch số 625/KH-ĐHKH ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Trường Đại học Khánh Hòa về việc “Tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm học 2020 – 2021”, sáng ngày 23/10/2020, phòng Truyền thông và Hợp tác Quốc tế đã tiến hành tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm học 2020 – 2021. Toàn thể cán bộ, viên chức của phòng đã tham gia Hội nghị.

Hình 1: Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị tiến hành tổng kết hoạt động của phòng Truyền thông và Hợp tác Quốc tế năm học 2019 – 2020, thảo luận và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ của đơn vị trong năm học 2020 – 2021.

Năm học 2019 – 2020, phòng Truyền thông và Hợp tác Quốc tế triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động trong bối cảnh nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, cơ sở vật chất và nhân lực của phòng còn thiếu. Tuy nhiên, với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo trường, sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể cán bộ, viên chức, phòng Truyền thông và Hợp tác Quốc tế đã hoàn thành kế hoạch đề ra đặc biệt là các chương trình trọng tâm của năm học. Cụ thể:

- Triển khai thực hiện tốt kế hoạch truyền thông tuyển sinh cùng Báo Tuổi trẻ tại Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên;

- Triển khai thực hiện tốt kế hoạch truyền thông tuyển sinh trong tỉnh và ngoài tỉnh;

          - Phối hợp cùng Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa tổ chức thành công kế hoạch truyền thông tuyển sinh trực tuyến;

          - Triển khai thực hiện và nghiệm thu 02 clip quảng bá về Trường Đại học Khánh Hòa (01 clip quảng bá trong các hoạt động Hợp tác đối ngoại; 01 clip quảng bá trong các hoạt động tuyên truyền tuyển sinh);

          - Triển khai thực hiện và nghiệm thu Trang thông tin điện tử của Trường Đại học Khánh Hòa;

          - Tuyển chọn, thành lập, tập huấn và đưa vào hoạt động đội ngũ Cộng tác viên truyền thông & tư vấn tuyển sinh của Trường Đại học Khánh Hòa;

          - Phối hợp với các đơn vị trong trường triển khai có hiệu quả công tác tư vấn tuyển sinh trực tuyến nhằm hỗ trợ thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Khánh Hòa.

          - Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đón tiếp đoàn Trường Đại học Sư phạm Daegu - Hàn Quốc sang làm việc với trường Đại học Khánh Hòa;

          - Phối hợp với các đơn vị trong trường thực hiện các kế hoạch chung như: đón tiếp tân sinh viên, lễ khai giảng, đối thoại sinh viên, tuyên truyền phòng chống dịch Covid 19.

          - Về xếp loại thi đua:

          + Phòng đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”.

          + 4/4 cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” (tỷ lệ 100%).

          + 01 cá nhân đạt huy chương vàng nhiếp ảnh của PSA thể loại nhiếp ảnh Du lịch.

          + 01 cá nhân đạt giải C Văn học – nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa năm 2020.

          + 01 cá nhân đạt danh hiệu: Điển hình tiên tiến 05 năm (2015 – 2020) cấp tỉnh.

          Năm học 2020 – 2021 phòng truyền thông và hợp tác Quốc tế tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền tuyển sinh, truyền thông và hợp tác Quốc tế theo định hướng của nhà trường trong tình hình mới.

          Hội nghị cũng đã thảo luận, góp ý cho Dự thảo Báo cáo tổng kết năm học 2019 – 2020 và Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020 -2021 của Trường Đại học Khánh Hòa và tiến hành là bầu đại biểu dự Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động cấp trường năm học 2020 -2021.

Hình 2: Tập thể phòng chụp hình lưu niệm

Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm học 2020 - 2021 là hoạt động nhằm tổng kết, đánh giá kết quả công tác trong năm học vừa qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm học 2020 – 2021. Đây cũng là dịp để tập thể phòng thảo luận, đề xuất những giải pháp góp phần nâng cao chất lượng hoạt động./.

Tin bài: Minh Phong; Hình ảnh: Hoài Văn

 
Phòng Truyền Thông & Hợp Tác Quốc tế