Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động Phòng Truyền thông và Hợp tác quốc tế năm học 2020 -2021
27/10/2020

Thực hiện kế hoạch số 625/KH-ĐHKH ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Trường Đại học Khánh Hòa về việc “Tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm học 2020 – 2021”, sáng ngày 23/10/2020, phòng Truyền thông và Hợp tác Quốc tế đã tiến hành tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm học 2020 – 2021. Toàn thể cán bộ, viên chức của phòng đã tham gia Hội nghị.

Phòng Truyền Thông & Hợp tác Quốc tế