Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Tổng quan

Lịch sử hình thành và phát triển Đại học Khánh Hòa

30/03/2020
Ngày 3-8-2015, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1234/TTg thành lập Trường Đại học Khánh Hòa trên cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang và Trường Cao đẳng văn hóa - Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang.
Tiến sĩ Lê Thị Mỹ Bình - Hiệu trưởng
25/11/2019

Chức vụ: Hiệu trưởng  Email: lethimybinh@ukh.edu.vn Điện thoại: (0258) 3522476 - số máy lẻ 112

Phó giáo sư, Tiến sĩ Chu Đình Lộc - Phó Hiệu trưởng
25/11/2019

Chức vụ: Phó Hiệu trưởngEmail: chudinhloc@ukh.edu.vn Điện thoại (058) 3522476 - số máy lẻ 118

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Thị Phương Ngọc - Phó Hiệu trưởng
25/11/2019

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng Email: lethiphuongngoc@ukh.edu.vn Điện thoại (058) 3522476 - số máy lẻ 125

Tiến sĩ Phan Phiến - Phó Hiệu trưởng
25/11/2019

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng Email: phanphien@ukh.edu.vn

Chức năng-Nhiệm vụ-Quyền hạn
09/06/2017

Trường Đại học Khánh Hòa có chức năng đào tạo đa ngành trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, đại học; liên kết đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ và nghiên cứu khoa học

Sứ mạng, Tầm nhìn và Giá trị cốt lõi
09/06/2017

Trường Đại học Khánh Hòa là trường đại học công lập, tự chủ, định hướng ứng dụng; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đa lĩnh vực, nghiên cứu khoa học và cung cấp các dịch vụ phục vụ cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế...

Vị trí pháp lý
09/06/2017

Trường Đại học Khánh Hòa thành lập theo Quyết định số: 1234/QĐ-TTg ngày 03 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ

Tổng quan