Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Tổng quan

Phó giáo sư, Tiến sĩ Chu Đình Lộc - Phó Hiệu trưởng

25/11/2019
Chức vụ: Phó Hiệu trưởngEmail: chudinhloc@ukh.edu.vn Điện thoại (058) 3522476 - số máy lẻ 118
Chức năng-Nhiệm vụ-Quyền hạn
09/06/2017

Trường Đại học Khánh Hòa có chức năng đào tạo đa ngành trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, đại học; liên kết đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ và nghiên cứu khoa học

Sứ mạng, Tầm nhìn và Giá trị cốt lõi
09/06/2017

Trường Đại học Khánh Hòa là trường đại học công lập, tự chủ, định hướng ứng dụng; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đa lĩnh vực, nghiên cứu khoa học và cung cấp các dịch vụ phục vụ cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế...

Vị trí pháp lý
09/06/2017

Trường Đại học Khánh Hòa thành lập theo Quyết định số: 1234/QĐ-TTg ngày 03 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ

|<<    <   
1[2]
   >    >>|
Tổng quan