Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  20/03/2020 00:00        

Đội ngũ nhân sự

TT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1.

TS. Trần Viết Thiện

Trưởng phòng

tranvietthien@ukh.edu.vn

2.

TS. Bùi Văn Nguyên

Phó Trưởng phòng

buivannguyen@ukh.edu.vn

3.

Th.S Nguyễn Thị Minh Huyền

Phó Trưởng phòng

nguyenthiminhhuyen@ukh.edu.vn

4.

Th.S Nguyễn Lê Hoàng Quyên

Giảng viên, Chuyên viên

nguyenlehoangquyen@ukh.edu.vn

5.

Th.S Nguyễn Thị Thiêm

Giảng viên, Chuyên viên

nguyenthithiem@ukh.edu.vn

6.

Th.S Lý Thế Tùng

Chuyên viên

lythetung@ukh.edu.vn

7.

Th.S Lâm Tân Thơ

Giảng viên, Chuyên viên

lamtantho@ukh.edu.vn

8.

Th.S Phan Thị Quỳnh

Giảng viên, Chuyên viên

phanthiquynh@ukh.edu.vn

9.

CN. Trần Thị Yến

Giảng viên, chuyên viên

tranthiyen@ukh.edu.vn

10.

CN. Trịnh Thị Thủy Hà

Chuyên viên

trinhthithuyha@ukh.edu.vn

 

 
Trung tâm Nghiên cứu, Trải nghiệm Sáng tạo & Khởi nghiệp