Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác

Sư Phạm Vật Lý (Chuyên Ngành: Sư Phạm Vật Lý) - 7140211

06/05/2020
Mục tiêu chính của chương trình là sinh viên sau khi tốt nghiệp có đầy đủ kiến thức và năng lực để thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên Vật lý ở trường Phổ thông, có năng lực thiết kế và vận hành chương giáo dục nhà trường đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục Phổ thông mới.
 • Lịch học học kỳ 1 năm học 2020-2021 (K5)
 • Danh sách sinh viên các lớp Đại học K5
 • Thông báo về việc biên chế các lớp Đại học K5
 • Thông báo - Điều chỉnh thời gian xét tuyển Đại học theo phương thức học bạ và kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2020
 • THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC _ KỸ NĂNG MỀM
 • FORM TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 -2021 (DÀNH CHO SINH VIÊN K2,3,4 & K44,45)
 • Báo cáo Kết quả khảo sát tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp 2019
 • Công khai việc thực hiện chế độ chính sách, học bổng KKHT cho sinh viên (Cập nhật theo năm học)
 • Công Đoàn Trường ĐH Khánh Hòa thăm hỏi đồng bào Thôn Suối Sâu
 • Khoa Du lịch thực hiện chiến dịch “Xuân tình nguyện – Bếp ăn yêu thương” năm 2021
 • Hội nghị Tổng kết công tác đảm bảo An ninh trật tự trường học năm 2020
 • Hội nghị tổng kết công tác Khuyến học – Khuyến tài năm 2020
Đối tác